Integritetspolicy

Studiohusets Integritetspolicy

§1.1 Vi hanterar personuppgifter via kontaktformulär och mail.

§1.2 Alla personuppgifter vi behandlar stannar inom Studiohuset, vi delar inte med oss av någon uppgift till annan part.

§1.3 Även om vi på snart 10 år endast gjort en handfull utskick förbehåller vi oss rätten att skicka mail till er med exv nyheter och erbjudanden. Du kan närsomhelst begära att att vi tar bort dina uppgifter, om inte annat tas de automatiskt borts enligt §3.3.

§2.1 Varför sparas uppgifterna?

§2.2 Vi sparar uppgifter för att kunna följa upp ärenden, det som sagts och/eller styrker ett avtal.

§2.3 Vi behåller uppgifter så länge som det krävs för regulatoriska skäl (avtal, bokföring etc.).

§2.4 Vi sparar mail där extern part erbjudit sina tjänster till oss (exv om du är studiomusiker, akustiker, röstskådespelare etc.) som ett digitalt visitkort så länge vi anser ha nytta av det.

§3.1 Hur länge?

§3.2 När du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida behåller vi dessa uppgifter i tio (10) år.

§3.3 När du kontaktar oss via mail tar vi bort dina uppgifter efter att punkterna §2.2 och §2.3 förfallit och om du själv begär det eller tio (10) år har gått sedan korrespondens från din sida med undantag från §2.4.

§3.4 Vi tar endast bort mail som innehåller tjänsteerbjudanden (se §2.4) om du själv begär det.

Uppdaterad 26 Aug 2021