Integritetspolicy

Studiohusets Integritetspolicy

§1.1 Vi hanterar personuppgifter via kontaktformulär och mail.

§1.2 Alla personuppgifter vi behandlar stannar inom Studiohuset, vi delar inte med oss av någon uppgift till annan part.

§2.1 Varför sparas uppgifterna?

§2.2 Vi sparar uppgifter för att kunna följa upp ärenden, det som sagts och/eller styrker ett avtal (exempelvis när du anmäler dig till en av våra kurser).

§2.3 Vi behåller uppgifter så länge som det krävs för regulatoriska skäl (avtal, bokföring etc.).

§2.4 Vi sparar mail där du erbjudit dina tjänster till oss (exv om du är studiomusiker, akustiker, röstskådespelare etc.) som ett digitalt visitkort.

§3.1 Hur länge?

§3.2 När du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida behåller vi dessa uppgifter i tre år.

§3.3 När du kontaktar oss via mail tar vi bort dina uppgifter efter att punkterna §2.2 och §2.3 förfallit och om du själv begär det eller tre år har gått sedan korrespondens från din sida med undantag från §2.4.

§3.4 Vi tar endast bort mail som innehåller tjänsteerbjudanden (se §2.4) om du själv begär det.

Uppdaterad 25 Maj 2018